Το γραφείο ιδρύθηκε από τον Αναστασιάδη Χαράλαμπο το 2011, ο οποίος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Πολ. Μηχανικών του Πολυτεχνείου του Α.Π.Θ. Η ειδίκευση του κατά την διάρκεια των σπουδών ήταν στις Κατασκευές, ενώ είναι κάτοχος και του μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Πληροφορική και Επικοινωνίες» με ειδίκευση στα «Ψηφιακά μέσα – Υπολογιστική νοημοσύνη» του τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ. Δραστηριοποιείται πλέον στο εξωτερικό σαν BIM Consultant και αποτελεί μόνιμο συνεργάτη του γραφείου μας.

Σήμερα το γραφείο απαρτίζεται από τους Πολιτικούς Μηχανικούς, Ιωάννη Μαρινόπουλο και Αλέξανδρο Σκούπρα.

Ο Ιωάννης Μαρινόπουλος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Πολ. Μηχανικών του Α.Π.Θ. με ειδίκευση κατά την διάρκεια των σπουδών στις Αντισεισμικές Κατασκευές και είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος Διαχείρισης και Διοίκησης Τεχνικών ‘Εργων του A.Π.Θ. Εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης σε μεγάλη μελετητική εταιρεία στο εξωτερικό από το 2015. ‘Εχει πολυετή εμπειρία στην νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν έργα και υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού και εξειδικεύεται στην έκδοση πάσης φύσεως πολεοδομικών αδειών (άδειες δόμησης, άδειες λειτουργίας κλπ.)


Ο Αλέξανδρος Σκούπρας ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Πολ. Μηχανικών του Α.Π.Θ. με ειδίκευση κατά την διάρκεια των σπουδών στην Διαχείριση Έργων και στις Συγκοινωνιακές Υποδομές, και είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος Environmental Engineering & Sustainable Infrastructure του ΚΤΗ στην Σουηδία. Έχει εργαστεί στο εξωτερικό σε μελέτη και κατασκευή έργων υποδομής Πολιτικού Μηχανικού και τώρα δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα ενώ από το 2022 παρέχει και υπηρεσίες σαν σύμβουλος και εκτιμητής ακινήτων.

Το γραφείο έχοντας δημιουργήσει και ένα δίκτυο συνεργατών όλων των ειδικοτήτων δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς του μηχανικού στοχεύοντας στην ικανοποίηση του πελάτη και εστιάζοντας πάντα στην ποιότητα, την οικονομία αλλά και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Μία από τις βασικές αρχές του δικτύου συνεργατών είναι η συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση ώστε να είμαστε ενήμεροι και ικανοί να ακολουθούμε τις εξελίξεις στο χώρο της κατασκευής, της αρχιτεκτονικής αλλά και των διάφορων νόμων ή/και κανονισμών. Προσπαθούμε πάντα να κατανοήσουμε τις απαιτήσεις του πελάτη και να του προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του

Το Τεχνικό Γραφείο