Ο Αναστασιάδης Χαράλαμπος, ολοκλήρωσε τις σπουδές  του στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ειδίκευση του κατά την διάρκεια των σπουδών ήταν στις κατασκευές ενώ αποφοίτησε με άριστα και από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Πληροφορική και Επικοινωνίες» με κατεύθυνση «Ψηφιακά μέσα – Υπολογιστική νοημοσύνη» του τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ.

Δραστηριοποιείται ως Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός από το 2011, αναλαμβάνοντας πλήθος έργων και κυρίως στατικών μελετών τόσο εντός αλλά και εκτός Ελλάδας.

Σήμερα, έχοντας δημιουργήσει και ένα δίκτυο συνεργατών όλων των ειδικοτήτων δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς του μηχανικού στοχεύοντας στην ικανοποίηση του πελάτη και εστιάζοντας πάντα στην ποιότητα, την οικονομία αλλά και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Μία από τις βασικές αρχές του δικτύου συνεργατών είναι η συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση ώστε να είμαστε ενήμεροι και ικανοί να ακολουθούμε τις εξελίξεις στο χώρο της κατασκευής, της αρχιτεκτονικής αλλά και των διάφορων νόμων ή/και κανονισμών. Προσπαθούμε πάντα να κατανοήσουμε τις απαιτήσεις του πελάτη και να του προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του.

Το Τεχνικό Γραφείο