Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στη διαχείριση των έργων μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα παραδοθεί έχοντας λάβει υπόψη μας καθορισμένους περιορισμούς. Ένα έργο είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που επιλέγονται με στόχο την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων:

 • Φυσική παρουσία στο εργοτάξιο.
 • Τήρηση οικονομικού προϋπολογισμού.
 • Τήρηση κανονισμών ασφαλείας και υγιεινής στο εργοτάξιο.
Mihaniki logo

Το τεχνικό γραφείο Μηχανική προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μηχανικού, όπως η έκδοση αδειών (π.χ. οικοδομικές, μικρής κλίμακας, λειτουργίας), η εκπόνηση μελετών, η τακτοποίηση αυθαιρέτων και η διαχείριση τεχνικών και κατασκευαστικών έργων.

Έκδοση αδειών

Έχοντας πλέον αποκτήσει μια εμπειρία στην έκδοση αδειών και με συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση στους νέους νόμους και κανονισμούς, το γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • Οικοδομικές άδειες (κατοικιών, πρατηρίων καυσίμων κλπ)
 • Άδειες μικρής κλίμακας
 • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Μελέτες

Το τεχνικό γραφείο μας μέσω του έμπειρου δικτύου επιστημονικών συνεργατών που διαθέτει αναλαμβάνει τη μελέτη και υποβολή προτάσεων και λύσεων έπειτα από την καταγραφή των αναγκών σας για κάθε χώρο με σεβασμό στις προσωποποιημένες απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

 • Στατικές μελέτες
 • Μελέτες εσωτερικών χώρων
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης
 • Αποτυπώσεις

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Το τεχνικό μας γραφείο παρέχει υπηρεσίες ακόμα και σε συνάδελφους μηχανικούς.

 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων με τον Ν.4495/2017
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αυθαιρέτων
 • Μεταφορά δηλώσεων από προηγούμενους νόμους
 • Εκθέσεις στατικού ελέγχου και δελτία τρωτότητας
 • Βεβαίωση μηχανικού
 • Μελέτες στατικής επάρκειας

Κατασκευές

Αξιοποιώντας στο έπακρο τα διαθέσιμα εργαλεία, την εμπειρία και την επιστημονική μας κατάρτιση, προσπαθούμε να εκπληρώσουμε κάθε επιθυμία σας, συνδυάζοντας απόλυτα τη λειτουργικότητα, την ποιότητα αλλά και την οικονομία. Αναλαμβάνουμε:

 • Ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 
 • Επίβλεψη και κατασκευή κτιριακών έργων αλλά και το συντονισμό των απαιτούμενων εργασιών 
 • Ενισχύσεις και αποκαταστάσεις κτιρίων
 • Προμετρήσεις – επιμετρήσεις